แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย

ระยะทาง
356 กิโลเมตร

รูปแบบโครงสร้าง
ระดับพื้นดินและยกระดับ

จำนวนสถานี
5 สถานี

วงเงินลงทุน
226,340 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 14-18 กันยายน 2563

อ่านต่อ >>

การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 8

อ่านต่อ >>

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563

อ่านต่อ >>

สื่อประชาสัมพันธ์

Scroll Up