แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย

ระยะทาง
356 กิโลเมตร

รูปแบบโครงสร้าง
ระดับพื้นดินและยกระดับ

จำนวนสถานี
5 สถานี

วงเงินลงทุน
226,340 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

อ่านต่อ >>

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ >>

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>

Scroll Up