แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย

ระยะทาง
356 กิโลเมตร

รูปแบบโครงสร้าง
ระดับพื้นดินและยกระดับ

จำนวนสถานี
5 สถานี

วงเงินลงทุน
226,340 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ >>

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>

สื่อประชาสัมพันธ์

Scroll Up